top of page

Hakkımda

Uzman Psikolog
Zeynep Taşel Günal

Merhaba,

Ben Zeynep Taşel Günal, Uzman Psikolog olarak 2016 yılından itibaren çocuk, genç ve aileleriyle çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle 2014 yılında mezun oldum. Lisans eğitimim boyunca Türkiye'de ve Amerika'da çeşitli anaokullarında ve ilkokullarda stajlar yaptım. Ayrıca Belçika'da Erasmus programıyla psikoloji dersleri aldım. Yüksek lisansımı Uygulamalı Gelişim Psikolojisi bölümünde Özyeğin Üniversitesinde tamamladım. 

Uzmanlığımı annelerin ebeveynlik davranışları, ebeveynlik stresi ve eşiyle olan bağlanmasının çocuğun güvenli bağlanmasına olan rolünü inceleyen tezimi tamamlayarak aldım. Yüksek lisans eğitimim boyunca AÇEV ve Hüsnü Özyeğin Vakfı'nın yürüttüğü 'Genç Kızlar Güçleniyor' eğitim programının etkililiğini ölçen araştırma takımında yer aldım. Prof. Asiye Kumru'nun süpervizyonluğunda bu eğitim programının genç kızların kendine güvenini desteklemesindeki etkililiğini inceleyerek bitirme projemi tamamladım. 

 

Daha sonrasında Dr. Gizem Arıkan'ın yürüttüğü 'Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı ile Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi' adlı TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak çalışmalarıma devam ettim. Bu proje sürecinde araştırma takımı ile birlikte, 12-36 aylık çocukların anneleriyle olan bağlanma şekillerini belirlemede en güvenilir ölçüm araçlarından olan Bağlanma Davranışlarını Sınıflandırma Seti ile yaptığımız gözlemleri değerlendirdim. Ayrıca projede annelerin çocuğuna karşı olan duyarlılık ve müdahalecilik gibi ebeveynlik davranışlarını gözlemleyerek Duygusal Erişilebilirlik Ölçeği ile değerlendirmeleri ile yaptım. 

 

2015 yılından beri Bursa Final Okulları'nda psikolog olarak görev almaktayım ve çocukların gelişimini okul ortamında destekleyecek eğitim programını uygulamaktayım. Güncel olarak Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünde Doktora çalışmalarıma devam etmekteyim. Ayrıca Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji bölümünde ögretim görevlisi olarak halen çalışmaktayım. 

 

Bilimsel çalışmalar ile farklı ülkelerde başarısı kanıtlanan bağlanma temelli eğitim programı olan Güvenli Çember Anne-Babalık Eğitim Programı uygulayıcısıyım. Türk Psikologlar Derneği üyesiyim.

 

Bursa Nilüfer'de psikolog olarak çocuk ve ebeveyn görüşmelerimi yüz yüze yapmakta olup Bursa dışında ise online ebeveynlik danışmanlığı vermekteyim. Bu sayfada özgeçmişim, aldığım eğitimler ve verdiğim hizmetler üzerine detaylı bilgi edinebilirsiniz. İhtiyacınız doğrultusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim

2022 - ...           Psikoloji Bölümü - Doktora Programı (PhD), Uludağ Üniversitesi, Bursa

2015 - 2020      Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (İngilizce) - Yüksek Lisans, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul

2015 - 2016      Aile Danışmanlığı Eğitim Programı - Marmara Üniversitesi, İstanbul

2012 - 2013      Erasmus Programı (Psikoloji - İngilizce), Thomas More, Belçika

2009 - 2014      Psikoloji Bölümü (İngilizce) - Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Katıldığım Eğitimler

2024        Kabul ve Adanmışlık Terapisi (İleri Seviye), ACT Türkiye, İstanbul 

2023        Kabul ve Adanmışlık Terapisi (Orta Seviye), ACT Türkiye, İstanbul 

2023        Kabul ve Adanmışlık Terapisi (Kapsamlı Temel Eğitimi), ACT Türkiye, İstanbul

2023        Pozitif Psikoloji, İstanbul Üniversitesi

2022        Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Derneği, İstanbul

2021        Çocuklarla Sanat Terapisi, Arkabahçe Danışmanlık Merkezi, İstanbul

2020        Duygusal Erişilebilirlik Rehberlik Eğitimi, Colorado State University, Amerika

2018        Bağlanma Davranışları Düzenleme Seti Kodlayıcılığı, Özyeğin Üniversitesi

2017        Güvenli Çember Anne-Babalık Eğitim Programı, Circle of Security International, İngiltere

2017        8 Nöro-Gelişimsel Alan ve Okul Sorunları Eğitimi, Arkabahçe Danışmanlık Merkezi, İstanbul

2016        Attachment Based Researchers and Group Attachment Based Intervention Seminar, İstanbul

2016        Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ve Çocuk Davranış Değerlendirme Formu Eğitimi, Özyeğin         Üniversitesi

2016        Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri, Türk Psikologlar Derneği

2015        Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği, Türk Psikologlar Derneği

2014        Çocuk Değerlendirme Paketi Uygulama Sertifikası (Peabody Resim Kelime Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Çocuk Çizim Testleri, Conners Öğretmen ve Ana-Baba Derecelendirme Ölçekleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri ve Depresyon Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Testi), Türk Psikologlar Derneği

2014        Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, PADEM Akademi, İstanbul

2013        Psikodrama Grup Çalışmaları, İstanbul Psikodrama Enstitüsü

Akademik Çalışmalar

Tasel-Gunal, Z., & Arikan, G. (Under review). How do maternal emotional availability, partner attachment and parenting stress predict attachment security in low SES Turkish mother-toddler dyads? Journal of Child and Family Studies.

Tasel-Gunal, Z., & Arikan, G. (2023). Erken çocuklukta bağlanmanın ve psikopatolojinin nesiller arası aktarımında anne duyarlılığının rolü. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 30(1), 1-10. https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2021.96168

 

Tasel-Gunal, Z. I. (2019). Investigating the role of mother's partner attachment, parenting stress, emotional availability in the toddler's attachment security (Yayınlanmamı yüksek lisans tezi). Ozyeğin University, İstanbul.

 

Tasel, I. Z., Arikan, G., Kumru, A., Coskun, Z., Arslan, S., Beken, Z., Safaz, R., Piri, I., Yildizhan, C., Sel, Y. (2019, September). The Association Between Mother’s Romantic Attachment, Parenting Stress and Toddler’s Attachment. Poster session was presented at 19th European Conference on Developmental Psychology, Athens, Greece (first author).

 

Tasel, Z., Toz, N., & Arikan, G. (2019, May). The Role of Mother’s Partner Attachment and Maternal Stress in Toddler’s Attachment Security. Oral presentation was presented at 2nd Annual Çiğdem Kağıtçıbaşı Research Festival, İstanbul, Turkey (araştırma ödülü).

 

Tasel, Z. (2018, April). Effectiveness of ‘Girls Are Getting Empowering Program On Self-Esteem. Oral presentation was presented at 1st Annual Çiğdem Kağıtçıbaşı Research Festival, İstanbul, Turkey (araştırma ödülü).

Tasel, I. Z. (2017). Effectiveness of ‘Girls Are Getting Empowering Program On Self-Esteem (Unpublished graduation project). Özyeğin University, İstanbul.

Tasel, I. Z. (2016). Sinirlendiğim Zaman (Yayınlanmamış resimli çocuk kitabı). Özyeğin Üniversitesi.

bottom of page