top of page

Hizmetler

Çocuk oyun

Bebek ve Çocuk Danışmanlığı

Çocuğunuzun duygusal, gelişimsel ve davranışsal yaşadığı zorlukları belirlemek ve çocuğun ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmayı hedefleyen bir danışmanlık/ terapi türüdür:

 • Çocuğunuzun davranış değişikliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi

 • Kardeş kıskançlığı

 • Kaygı

 • Korkular ve fobiler

 • Sosyal ve duygusal beceriler

 • Bilişsel ve dikkat becerileri

 • Öğrenme güçlükleri

 • Parmak emme

 • Tırnak yeme

 • Uyku, tuvalet ve beslenme alışkanlıkları

 • Boşanmaya sürecinde uyum 

 • Okula başlarken uyum

 • Duygusal ve davranışsal problemler

Genç Psikolog

Genç ve Yetişkin Psikoterapisi

Psikoterapi, bireyin deneyimlediği duygu, düşünce, hisler ve ortaya çıkan davranışları uzman eşliğinde teröpatik ilişki içinde keşfetme sürecidir. Aşağıdaki konularda çeşitli terapi modelleri ile çalışılmaktadır:

 • Kaygı, depresyon gibi duygusal zorluklar

 • Yeme bozuklukları

 • Sınav kaygısı

 • Sosyal beceri zorlukları (sosyal kaygı ve benzeri)

 • Kendine güven ve özsaygısını arttırma

 • Kendi ile ilgili farkındalık kazanma

 • İlişki kurmada ve sürdürmede zorluklar

 • Hedef belirleme ve takip etme sorunları

 • Erteleme davranışı

 • Uyku problemleri

 • Dikkat dağınıklığı ve odaklanamama

 • Anlamlandırma ve farkındalık geliştirme ihtiyacı

_edited.jpg

Ebeveyn Danışmanlığı

Anne ve babalara bilgi, rehberlik, duygusal destek sağlamayı ve yeni beceriler kazandırmayı amaçlayan bir danışmanlık bir hizmetidir:

 • Çocuğunuz ile kurduğunuz ilişkiyi ve iletişim becerilerini güçlendirmek

 • Çocuğunuz ile güvenli bağlanmayı desteklemek

 • Çocuğunuzun ihtiyaçlarını anlayabilmek

 • Duyarlı ebeveynlik

 • Anne ve baba olmaya hazırlık aşaması

 • Boşanma süreçlerine uyum

 • Taşınma ve düzen değişikliği

 • Çocuğun gelişimi ile ilgili endişeler

 • Ebeveynlik stresini azaltabilmek

Ders

Eğitim Programları

Eğitim Programları, ebeveynler ve çocuklar için çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek riskleri azaltmak ve gelişimine katkı sağlamak için hazırlanmış önleyici programlardır.

 • Duyarlı Anne-Babalık Eğitim Programı: Anne ve babanın olumlu ebeveynlik davranışlarının ve bebeğin/çocuğun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranışlarının arttırılması ve çocukla olan ilişkinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu program 4-6 hafta arasında tamamlanmaktadır. Bireysel olarak uygulanabilmektedir.​

 • Güvenli Çember Anne-Babalık Eğitim Programı: Ebeveynin çocukla kurduğu etkileşiminde duygularını düzenleyebilmesine, çocuğunun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranabilme becerilerine ve çocuğun bağlanma güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu program farklı ülkelerde uygulanarak bilimsel çalışmalarda etkililiği gösterilmiştir. Program 8 haftada tamamlanmaktadır. Grup formatında uygulanmaktadır.

 • Gelişen Çocuk Eğitim Programı: 5-10 yaş arası çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlayan eğitim programıdır. Bu program 6-8 hafta arasında tamamlanmaktadır. Bireysel ve grup formatında uygulanabilmektedir.

Çocuk Sanat Etkinliği Doing

Değerlendirme ve Takip

Bilimsel olarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış değerlendirme araçları ile bebeğinizin doğumu itibariyle gelişimini değerlendirmeyi ve zaman içinde takip etmeyi hedefleyen bir hizmettir. Bu alanda hizmet verdiğim alanlardan bazıları:

 • Gelişimsel dönüm noktalarının değerlendirilmesi ve takibi (yürüme, konuşma gibi)

 • Gelişim alanlarının taraması (sosyal, duygusal, bilişsel ve dil becerileri)

 • Duygu durum değerlendirmeleri

 • Davranış değerlendirmeleri

 • Okula hazır oluş değerlendirmesi

 • Fonolojik duyarlılık değerlendirmesi

Okulöncesi Sınıfı

Çocuk Gelişim Grupları

Çocukların farklı alanlardaki becerilerini kendi akranları ve benim eşliğimde küçük gruplar oluşturarak  güvenli bir ortamda becerilerini geliştirme fırsatı sunmak için çocuk gelişim grupları oluşturmaktayım.

Bu gruplardan ilki:

 • Sosyal Beceri Çocuk Gelişim Grubu: Pandemi nedeniyle uzun zaman evde izole bir şekilde kalan ve kendi yaşıtlarıyla vakit geçiremeyen çocukların sosyal ve duygusal gelişimini kendi akranlarının olduğu bu gruplarda güçlendirmeyi hedefliyorum. Benim de bulunduğum bu küçük gruplarda, 3-5 yaş arası çocukların kendi akranlarıyla ilişki kurabilmek için güvenli bir ortamda sosyal ve duygusal becerilerini oyun ve sanat materyalleri ile geliştireceğiz. Bu gruplarda odaklanacağımız beceriler:

  • İlişki başlatma ve sürdürme,

  • Duyguları tanıma ve ifade etme,

  • Sıra bekleme ve dinleme,

  • Olumlu davranış geliştirme gibi sosyo-duygusal becerilerdir.

bottom of page