top of page

Hizmetler

Erken çocukluk dönemi itibariyle çocuğunuzun duygusal, gelişimsel ve davranışsal yaşadığı zorlukları belirlemek ve çocuğun ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmayı hedefleyen bir danışmanlık türüdür. Bu danışmanlık alanında hizmet verdiğim alanlardan bazıları:

 • Çocuğunuzun davranış değişikliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi

 • Kardeş kıskançlığı

 • Kaygı

 • Sınav kaygısı

 • Korkular ve fobiler

 • Sosyal ve duygusal beceriler

 • Bilişsel ve dikkat becerileri

 • Öğrenme güçlükleri

 • Parmak emme

 • Uyku, tuvalet ve beslenme alışkanlıkları

 • Boşanmaya sürecinde uyum 

 • Okula başlarken uyum

 • Duygusal ve davranışsal problemler

Anne ve Baba Danışmanlığı, size bilgi, rehberlik, duygusal destek sağlamayı ve yeni beceriler kazandırmayı amaçlayan bir danışmanlık bir hizmetidir. Bu danışmanlık alanında online ya da yüz yüze olarak görüşmelerimi yapmaktayım. Hizmet verdiğim konulardan bazıları:

 • Bebeğiniz/çocuğunuz ile kurduğunuz ilişkiyi güçlendirmek

 • Bebeğiniz/çocuğunuz ile güvenli bağlanmayı desteklemek

 • Bebeğiniz/çocuğunuz ile olumlu iletişim becerileri

 • Bebeğiniz/çocuğunuzun ihtiyaçlarını anlayabilmek

 • Duyarlı ebeveynlik

 • Anne ve baba olmaya hazırlık aşaması

 • Boşanma süreçlerine uyum

 • Taşınma ve düzen değişikliği

 • Çocuğun gelişimi ile ilgili endişeler

Eğitim Programları, ebeveynler ve çocuklar için çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek riskleri azaltmak ve gelişimine katkı sağlamak için hazırlanmış önleyici programlardır.

 

 • Gelişen Çocuk Eğitim Programı: 5-10 yaş arası çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlayan eğitim programıdır. Programın içeriğinde çocukların öz-denetim ve dikkat becerilerini geliştirmek, duygularını tanımlanması ve ifade edilebilmesi, dil ve yüksek düşünme becerilerini geliştirerek arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Bu program 6-8 hafta arasında tamamlanmaktadır. Bireysel ve grup formatında uygulanabilmektedir.

 

 • Duyarlı Anne-Babalık Eğitim Programı: Anne ve babanın olumlu ebeveynlik davranışlarının ve bebeğin/çocuğun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranışlarının arttırılması ve çocukla olan ilişkinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu program 4-6 hafta arasında tamamlanmaktadır. Bireysel olarak uygulanabilmektedir.

 • Güvenli Çember Anne-Babalık Eğitim Programı: Ebeveynin çocukla kurduğu etkileşiminde duygularını düzenleyebilmesine, çocuğunun ihtiyaçlarına karşı duyarlı davranabilme becerilerine ve çocuğun bağlanma güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu program farklı ülkelerde uygulanarak bilimsel çalışmalarda etkililiği gösterilmiştir. Program 8 haftada tamamlanmaktadır. Grup formatında uygulanmaktadır.

Bilimsel olarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış değerlendirme araçları ile bebeğinizin doğumu itibariyle gelişimini değerlendirmeyi ve zaman içinde takip etmeyi hedefleyen bir hizmettir. Bu alanda hizmet verdiğim alanlardan bazıları:

 • Gelişimsel dönüm noktalarının değerlendirilmesi ve takibi (yürüme, konuşma gibi)

 • Gelişim alanlarının taraması (sosyal, duygusal, bilişsel ve dil becerileri)

 • Duygu durum değerlendirmeleri

 • Davranış değerlendirmeleri

 • Okula hazır oluş değerlendirmesi

 • Fonolojik duyarlılık değerlendirmesi

Yumuşak Nokta

Çocukların farklı alanlardaki becerilerini kendi akranları ve benim eşliğimde küçük gruplar oluşturarak  güvenli bir ortamda becerilerini geliştirme fırsatı sunmak için çocuk gelişim grupları oluşturmaktayım.

Bu gruplardan ilki:

 • Sosyal Beceri Çocuk Gelişim Grubu: Pandemi nedeniyle uzun zaman evde izole bir şekilde kalan ve kendi yaşıtlarıyla vakit geçiremeyen çocukların sosyal ve duygusal gelişimini kendi akranlarının olduğu bu gruplarda güçlendirmeyi hedefliyorum. Benim de bulunduğum bu küçük gruplarda, 3-5 yaş arası çocukların kendi akranlarıyla ilişki kurabilmek için güvenli bir ortamda sosyal ve duygusal becerilerini oyun ve sanat materyalleri ile geliştireceğiz. Bu gruplarda odaklanacağımız beceriler:

  • İlişki başlatma ve sürdürme,

  • Duyguları tanıma ve ifade etme,

  • Sıra bekleme ve dinleme,

  • Olumlu davranış geliştirme gibi sosyo-duygusal becerilerdir.

bottom of page